precedimiento (contra u.p.)


precedimiento (contra u.p.)
m
• zakročení (proti komu)

Diccionario español-checo. 2013.